Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Немски език

 

КК2 ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Немски език

 

1 ниво (А1) –  Курсистите придобиват разговорни навици, запознават се с граматиката, учат се да разказват за себе си. Речниковият запас достига до около 1500 думи.

2 ниво (А2) –  В това ниво курсистите вече говорят на общи теми. На този етап на обучение усвояват граматичните структури, разширяват речниковия си запас, четат на немски език.

3 ниво (B1) –  Трето ниво вече дава задълбочени познания на граматиката и добро възприемане на немската реч. Изучават се по-сложни граматични структури и се попълва речниковия запас.

4 ниво (B2) –  Това ниво е подходящо за всички, които искат да усъвършенстват познанията, получени в първите три нива, както и да се подготвят за сертификатни изпити. Речниковият запас се разширява, набляга се на говорните умения, затвърждават се граматичните познания.

5 ниво (C1) – Курсистите могат да възприемат основното съдържание на сложни текстове, да ползват текстове в своята област, да се изразяват свободно по познати теми, да изразяват мнения и пр. Добре познават немската реч, могат спокойно и гладко да говорят на немски език.

6 ниво (C2) – След завършване на шесто ниво курсистите без усилие разбират по-дълги и сложни текстове, успешно използват езика както в ежедневието, така и в работата. Свободно ползват немския език както писмено, така и говоримо. 

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават  Удостоверение.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват вашите знания и компетентности при кандидатстване за работа.

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.