Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Професионални курсове

Професионални курсове - Обща информация


Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация е предназначено за лица навършили 16 год., съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Основните цели на професионалното обучение в ЦПО “НАСИ” са:
• Личностно израстване и изграждане на професионална кариера;
• Постигане на качествено и ефективно професионално обучение и максимално съответствие с потребностите на пазара на труда;
• Придобиване на трайни знания и умения в съответната област, чрез прилагане на съвременни европейски методи на обучение;
• Обучение по програми, разработени специално за възрастни и съобразени с техните потребности;
• Професионално обучение с практическа насоченост.

Център за професионално обучение “НАСИ” с лиценз № 200312071 от Национална агенция за професионално образование и обучение издава държавен документ, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2004 г. на МОН. Завършване на част от професия (избрани модули от рамковата програма) се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение. Завършване на професионално обучение с придобиване на степен и полагане на държавни изпити по теория и практика, се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.база.

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.