Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Бизнес - администрация

 

Професия “ОФИС - МЕНИДЖЪР” код 346010

 

Специалност “Бизнес-администрация” код 3460101

 

Английски език, компютърна грамотност -  windows, word, excel, power point, internet, фирмено право, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на  фирмата, бизнескомуникации, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес, маркетинг и мениджмънт на фирмата, икономика на фирмата, компютърен машинопис и делова кореспонденция. 

Продължителност на обучението:

  -   за трета квалификационна степен е 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

  -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 

1. За трета степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.   За част от професия  – Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа. 

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.