Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Бизнес - услуги

 

Професия ”СЪТРУДНИК В БИЗНЕС - УСЛУГИ”  код 345040 

Специалност “Бизнес - услуги” код 3450401 

Маркетинг и реклама, управление на човешките ресурси, бизнескомуникации и делова кореспонденция, финансов и данъчен контрол, бизнес план, предприемачество и среден бизнес, компютърна грамотност, фирмено право, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на  фирмата и търговските предприятия. 

  

Продължителност на обучението:

    -  за втора степен на професионална квалификация - 660 уч. часа /около 5-6 месеца/  

    -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.  

 При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:  

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН. 

2.  За част от професия  - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.