Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Производство на кулинарни изделия и напитки

 

 

Професия "ГОТВАЧ" код 811070

 

Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”  код 8110701


Материалознание на хранителните продукти. Технологично обзавеждане. Хигиена. Технология на кулинарната продукция. Учебна практика. Производствена практика.

Продължителност на обучението:

   -   за втора квалификационна степен е 660 уч. часа /около 6-7 месеца/. 

   -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия  - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа. 

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

 Производство на кулинарни изделия и напиткиДържавен изпит

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.