Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Икономика и мениджмънт

 

Професия “ИКОНОМИСТ” код 345120 

Специалност “Икономика и мениджмънт” код 3451204

 

Английски език, бизнескомуникации, маркетинг и мениджмънт на фирмата, основи на пазарната икономика, борси и борсови операции, икономика на фирмата, пари, банки и парична политика, фирмен външно-търговски бизнес, финанси, фирмено право, статистика, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на  фирмата, счетоводство на търговското предприятие, счетоводни стандарти, финансов и данъчен контрол, валутен и митнически контрол, отчитане на външно-търговските сделки, компютърна грамотност, компютърно счетоводство, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес.

 

Продължителност на обучениетo:

  -  за трета степен на професионална квалификация - 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

   -  за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За трета степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.