Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Козметик

 

Професия “КОЗМЕТИК” код 815020

 

Специалност  “Козметика”  код 8150201

 
Козметични средства. Анатомия на главата и шията . Кожа, видове кожа и диагноза на типът кожа. Козметични недостатъци на кожата. Масаж, видове. Апарати в козметиката. Хигиена на козметиката. Професионална етика. Чуждоезиково обучение по професията. Учебна практика. Производствена практика.

 

Продължителност на обучението:

 

   -  за втора степен на професионална квалификация -  660 уч. часа /около 5-6 месеца/ 

   -  за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули

 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия  - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.