Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Малък и среден бизнес

Професия  ”СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС” код 345050

 

Специалност “Малък и среден бизнес” код 3450501

 

Компютърна грамотност, английски език, фирмен външно-търговски бизнес, финанси, основи на пазарната икономика, пари, банки и парична политика, фирмено право, маркетинг и мениджмънт на фирмата, икономика на фирмата, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата, бизнескомуникации.  

  

Продължителността на обучението е 660 уч. часа /около 5-6 месеца/. 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2. За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.