Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Административно обслужване

  

Професия “ОФИС – СЕКРЕТАР” код 346020

 

Специалност “Административно обслужване”  код 3460201
 

Норми и основни правила в бизнес-офиса. Култура на общуване и етика на поведение. Начини за осъществяване на вътрешни и международни бизнес-комуникации. Правила и условия при писане на компютър. Компютърен машинопис - усвояване на десетопръстната система, кирилица и латиница. Компютърна грамотност. Работа с текстообработваща програма Word, електронни таблици Excel и Internet. Чуждоезиково обучение. Водене на бизнес-кореспонденция. Попълване на първични счетоводни документи. Работа с офис-оборудване.

 

Продължителност на обучението: 

  -   за втора квалификационна степен е 660 уч. часа /около 5-6 месеца/. 

  -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.   За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.