Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Оперативно счетоводство

 

Професия “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” код 344030

 

Специалност “Оперативно счетоводство”  код 3440301


Обща теория на счетоводната отчетност. Счетоводство на фирмата – двустранно счетоводно записване, ТРЗ и осигурителни вноски, данъци и данъчно облагане, годишно счетоводно приключване, отчет за приходи и разходи, решаване на практически счетоводни задачи. Икономика на фирмата. Финанси. Валутен и митнически контрол. Отчитане на външно-търговски сделки. Финансов и данъчен контрол. Пари, банки и парична политика. Фирмено право. Чуждоезиково обучение по професията. Компютърно счетоводство. Работа с “Ажур L”, “Бизнес Навигатор”, “Микроинвест”. 

 

Продължителност на обучението:

   -   за трета квалификационна степен е 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

   -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули. 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

 

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За трета степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.