Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Парково строителство и озеленяване

 

Професия "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" код 622020

Специалност "Парково строителство и озеленяване" код 6220202

Продължителност на обучението:

  -  за втора квалификационна степен - 660 уч. часа /около 5-6 месеца/. 

  -  за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

 

 2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.