Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Сервитьор - барман

 

Професия "СЕРВИТЬОР - БАРМАН" код 811080

 

Специалност  “Обслужване на заведения в общественото хранене”  код 8110801


Материалознание на хранителните продукти. Технологично обзавеждане. Хигиена в заведенията за хранене. Сервиране и барманство. Професионална етика. Чуждоезиково обучение по професията. Практика по сервиране. Практика по барманство. Производствена практика.

 

Продължителността на обучението за втора степен на професионална квалификация  е 660 уч. часа /около 5-6 месеца/. 

За част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

 

2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.