Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Хлебар - сладкар

 

Професия ”ХЛЕБАР-СЛАДКАР“ код 541030

 

Специалност “Производство на сладкарски изделия” код 5410302 

Материалознание на хранителните продукти, Икономика и отчетност, Технологично обзавеждане, Хигиена в сладкарското производство, Технология на сладкарските изделия, Учебна практика, Производствена практика

 

Продължителност на обучението:

 - за втора степен на професионална квалификация - 660 уч. часа /около 5-6 месеца/  

 - за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули.

 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ  /Държавни образователни изисквания/  за придобиване на квалификация по съответната професия. 

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:  

1. За втора степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.