Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 15.06.2017 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Текстообработване

 

Професия "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР" код 482030

 

Специалност "Текстообработване" код 4820301

 

Обучението има за цел да придобиете знания и практически умения в работата с операционна система Windows, програмa за текстообработване Word, създаване и работа с електронни таблици Excel. Ще опознаете и глобалната мрежа Internet и всички нейни възможности. 

 

Продължителност на обучението: 

 - за първа степен на професионална квалификация - 300 уч. часа /около 3-4 месеца/

 - за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модулите 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с  ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 - за първа степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

 -   за част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа. 

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

 

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.