Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Застрахователно и осигурително дело

 

Професия "ФИНАНСИСТ" код 343010

Специалност "Застрахователно и осигурително дело" код 3430102

Продължителност на обучението:

   -   за трета квалификационна степен - 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

   -   за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули. 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

 

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

1. За трета степен на професионална квалификация - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

2.  За част от професия - Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 

 За въпроси и връзка с нас кликнете ТУК.

 

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.