Център за професионално и езиково обучение

"НАСИ" ЕООД

Real time web analytics, Heat map tracking

0898 52 72 17; 02 983 28 67 

От 01.04.2019 г. стартира програма за обучение с ваучери за заети лица!

Предлагаме най-качественото ПРИСЪСТВЕНО обучение!!! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

За нас

 

     Център за професионално обучение /ЦПО/ към “НАСИ” ЕООД е един от първите частни лицензирани центрове в Република България. Създаден през 1992 г., притежаващ лиценз № 200312071 от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Одобрен от Агенция по заетостта за Доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд  за обучения с ВАУЧЕРИ. ЦПО към „НАСИ” ЕООД провежда обучения за придобиване  на знания и умения по различни специалности и подготвя кадри в следните направления:
 
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ:
 
1. Английски език нива А1, А2, В1, В2, С1, С2
2. Немски език нива А1, А2, В1, В2, С1, С2
3. Компютърна грамотност
4. Компютърно счетоводство
5. Компютърен машинопис
6. Делова кореспонденция
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
 
1. Оперативно счетоводство - код по СППОО 3440301
2. Икономика и мениджмънт- код по СППОО 3451204
3. Бизнес-администрация- код по СППОО 3460101
4. Административно обслужване- код по СППОО 3460201
5. Малък и среден бизнес- код по СППОО 3450501
6. Бизнес - услуги- код по СППОО 3450401
7. Текстообработване- код по СППОО 4820301
8. Фризьорство- код по СППОО 8150101
9. Козметика- код по СППОО 8150201
10. Производство на кулинарни изделия и напитки- код по СППОО 8110701
11. Производство на сладкарски изделия- код по СППОО 5410302
12. Обслужване на заведения в обществено хранене /Сервитьор-барман/ - код по СППОО 8110801
13. Застрахователно и осигурително дело - код по СППОО 3430102
14. Касиер - код по СППОО  3450601
15. Производство на хляб и хлебни изделия - код по СППОО 5410301
16. Шивачество - код по СППОО 5421101
17. Пчеларство и бубарство - код по СППОО 6210406
18. Цветарство - код по СППОО 6220201
19. Парково строителство и озеленяване - код по СППОО 6220202
20. Горско стопанство - код по СППОО 6230401
21. Организация на обслужването в хотелиерството - код по СППОО 8110201
22. Хотелиерство - код по СППОО 8110301
23. Кетеринг - код по СППОО 8110603
24. Организация на туризма и свободното време - код по СППОО 8120101
25. Екскурзоводско обслужване - код по СППОО 8120302
 
      От създаването си до днес ЦПО към „НАСИ” ЕООД обучава безработни и заети лица чрез Бюрата по труда в цялата страна. В последните години - от 2010 г.  до 2015 г. основен Възложител и партньор в дейността на  Учебния център е Агенция по заетостта. ЦПО към „НАСИ” ЕООД е участвал и печелил конкурси за провеждане на професионални обучения по различни специалности. Разработва и има одобрени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”.  По одобрен проект бяха обучени лекари, медицински и обслужващ персонал за придобиване на знания и умения по специалността „Административно обслужване”. През 2009 година ЦПО към „НАСИ” ЕООД спечели обществена поръчка и обучи младежи до 29 годишна възраст по ключова компетентност „Информационни и комуникационни технологии”.
     От 2010 година ЦПО към „НАСИ” ЕООД, като Доставчик на обучения  по ОП „Развитие на човешките ресурси”, провежда курсове по схемите „Адаптивност„, „Развитие”, „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент 1”. Всички участници са одобрени от Бюрата по труда и се финансират чрез ваучери от Агенция по заетостта.
     Натрупаният през годините професионален опит, отговорността с която подхождат служителите от фирмата, висококвалифицираният екип от преподаватели, прилаганите съвременни методи на обучение, отлична материално – техническа база за обучение по теория и практика, снабдена с необходимото оборудване, предоставящо работно място за всеки обучаван и не на последно място уютната, приятната и ведра обстановка, са показатели за качествено и резултатно обучение. 
     Център за професионално обучение към “НАСИ” ЕООД целогодишно провежда както групови така и индивидуални курсове за свободно набрани курсисти от всички възрасти. Учебният център предлага на курсистите широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на професионалните възможности и разширяване на културния кръгозор. Всеки курсист придобил своята професионална квалификация, преминава в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното си развитие и усъвършенстване.
  

Copyright nasi.bg © 2012. All Rights Reserved.